Kotitalouksille Webbiriihi

Keskiviikko 19.6.2024

Webbiriihi

Webbiriihen sopimusehdot kotitalouksille 2024

1. SOPIMUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SOVELTAMINEN
 1. Nämä ovat Webbiriihen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot.
 2. Webbiriihen palvelun tilatessaan asiakas hyväksyy samalla nämä ehdot.
2. PALVELUT JA OSAPUOLIEN VELVOLLISUUDET
 1. Asennuspalveluissa Webbiriihi sitoutuu hoitamaan ohjelmalliset ongelmat joita hän on ottanut hoitaakseen. Jos kyseessä ei ole laitevika ja ongelma jää silti selvittämättä on Webbiriihi oikeutettu vain kullekin työlle hinnastossa mainittuun minimiveloitukseen.
 2. Webbiriihi voi lähettää omia tiedotteita ja tarjouksia asiakkailleen.
 3. Webbiriihellä on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijoilla.
3. PALVELUIDEN HINNAT
 1. Palvelun osalta noudatetaan Webbiriihen hinnaston mukaista taksaa.
 2. Webbiriihellä on oikeus muuttaa palvelujen hintoja kerran kalenterivuodessa ilmoittamatta muutoksesta asiakkaalle. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi.
 3. Peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta ajasta peritään hinnaston mukainen maksu.
4. MAKSUEHDOT
 1. Palvelu maksetaan pääsääntöisesti suorituksen jälkeen maksukortilla tai käteisellä, poikkeustapauksissa laskulla.
 2. Tuotteet maksetaan pääsääntöisesti luovutustilanteessa maksukortilla tai käteisellä, poikkeustapauksissa laskulla.
 3. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy Webbiriihelle oikeus irtisanoa sopimus.
 4. Webbiriihellä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
5. VASTUUT JA VASTUUN RAJAUS
 1. Webbiriihi ei vastaa kolmannen osapuolen toimesta tapahtuneesta asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.
 2. Webbiriihi ei vastaa asiakkaan luvalla tilaamansa, kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta.
6. YLIVOIMAINEN ESTE
 1. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä. Näihin lukeutuvat myös toisen tai molemman sopijapuolen sairastuminen tai taparuma.
 2. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia hankkia muualta.
7. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
 1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 2. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
  Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta).
8. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN PURKU
 1. Webbiriihellä on oikeus muuttaa palveluiden ja tuotteiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, on asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla.
 2. Webbiriihellä on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä palvelut sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee kuitenkin ilmoittaa asiakkaalle.
 3. Mikäli asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Webbiiriihellä on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa. Jos maksua ei tule, Webbiriihellä on oikeus purkaa sopimus.
 4. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus jos toinen sopijapuoli rikkoo sopimusehtoja.

Webbiriihi pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin sopimusehtoihin milloin tahansa. Päivitetty 16.3.2023.