Yrityksille ja yhteisöille Webbiriihi

Keskiviikko 19.6.2024

Webbiriihi

Webbiriihen sopimusehdot yritys- ja yhteisöasiakkaille 2024

1. SOPIMUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SOVELTAMINEN
 1. Nämä ovat Webbiriihen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot.
 2. Webbiriihen palvelun tilatessaan asiakas hyväksyy samalla nämä ehdot.
2. PALVELUT JA OSAPUOLIEN VELVOLLISUUDET
 1. Webbiriihi vastaa tuottamiensa tai alihankkijoiden kautta tilattujen web-palveluiden toiminnasta niiden luovutushetkellä. Jos myöhemmin, Webbiriihestä riippumattomasta syystä, esim. web-hotellin sovellukset lakkaavat toimimasta tai toimii vajavaisesti, niin se ei enää kuulu Webbiriihen takuun piiriin.
 2. Asennuspalveluissa Webbiriihi sitoutuu hoitamaan ohjelmalliset ongelmat joita hän on ottanut hoitaakseen. Jos kyseessä ei ole laitevika ja ongelma jää silti selvittämättä on Webbiriihi oikeutettu vain kullekin työlle hinnastossa mainittuun minimiveloitukseen.
 3. Webbiriihi voi lähettää omia tiedotteita ja tarjouksia asiakkailleen.
 4. Webbiriihellä on oikeus käyttää asiakkaalleen toteuttamaa web-sivustoa referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kiellä.
 5. Webbiriihellä on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijoilla.
3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PALVELUIDEN HINNAT
 1. Sopimus tulee voimaan heti kun asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot.
 2. Hyväksymisen jälkeen asiakkaalla on 7 päivää aikaa peruuttaa sopimus kirjallisesti.
 3. Mikäli sopimusta ei peruuteta on se voimassa toistaiseksi. Laskutusjakso on pääsääntöisesti yksi (1) kuukausi, ellei muuta ole sovittu.
 4. Asiakas voi koska tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän sopimuksen, jolloin sopimus päättyy heti. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla.
 5. Palvelun osalta noudatetaan Webbiriihen hinnaston mukaista taksaa.
 6. Webbiriihellä on oikeus muuttaa palvelujen hintoja kerran kalenterivuodessa ilmoittamatta muutoksesta asiakkaalle. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi.
 7. Peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta ajasta peritään hinnaston mukainen maksu.
4. MAKSUEHDOT
 1. Tuotteet maksetaan pääsääntöisesti luovutustilanteessa maksukortilla tai laskulla.
 2. Webbiriihi veloittaa UUDEN asiakkaan tilaamat web-sivustot aina ennen sivuston asiakkaalle toimittamista ja/tai web-hotellissa julkaisemista. Webbiriihi lähettää työstään laskun sähköisesti ja se tulee maksaa viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä.
 3. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy Webbiriihelle oikeus irtisanoa sopimus.
 4. Webbiriihellä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
5. VASTUUT JA VASTUUN RAJAUS
 1. Webbiriihi ei vastaa siitä, että web-palvelu ei toimi muilla kuin nykyaikaisilla selaimilla. Internet Explorer selainta ei tueta.
 2. Webbiriihi ei vastaa kolmannen osapuolen toimesta tapahtuneesta asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.
 3. Webbiriihi ei vastaa asiakkaan luvalla tilaamansa, kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta.
6. YLIVOIMAINEN ESTE
 1. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä. Näihin lukeutuvat myös toisen tai molemman sopijapuolen sairastuminen tai tapaturma.
 2. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia hankkia muualta.
7. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
 1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 2. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Webbiriihen kotipaikkaa lähimmässä tuomioistuimessa.
8. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN PURKU
 1. Webbiriihellä on oikeus muuttaa palveluiden ja tuotteiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, on asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla.
 2. Webbiriihellä on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä palvelut sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee kuitenkin ilmoittaa asiakkaalle.
 3. Mikäli asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Webbiriihellä on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa. Jos maksua ei tule, Webbiriihellä on oikeus purkaa sopimus.
 4. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus jos toinen sopijapuoli rikkoo sopimusehtoja.

Webbiriihi pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin sopimusehtoihin milloin tahansa. Päivitetty 16.3.2023.