Rekisteri- ja tietosuojaseloste Webbiriihi

Torstai 23.5.2024

Webbiriihi palvelee tällä viikolla torstaihin klo 17 saakka ja sitten taas ensi maanantaina klo 8 alkaen.

Webbiriihi

Webbiriihen rekisteri- ja tietosuojaseloste 2024

Webhotellien tietosuojaselosteet

Tämä on Webbiriihen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu: 11.9.2018
Päivitetty: 27.12.2023

1. REKISTERINPITÄJÄ
 1. Webbiriihi
  Iisakinkuja 8
  73100 Lapinlahti
 2. Y-tunnus: 2307643-8
2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
 1. Jari Tikkanen, postilaatikko, puh. 040 749 1363
3. REKISTERIN NIMI
 1. Webbiriihen asiakasrekisteri.
4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
 1. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakassuhde.
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja laskutus.
 3. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 1. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivustojen osoitteet, webhotellien tunnukset, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 2. Tiedot tuhotaan asiakassuhteen lakattua tai 10 (kymmenen) vuoden kuluttua viimeisestä laskutuksesta.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 1. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
 1. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 2. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuten on sovittu asiakkaan kanssa.
 3. Tietoja voidaan luovuttaa tuotteiden ja ohjelmistojen osto- sekä vaihto- ja palautustapauksissa tukkukaupoille.
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
 1. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
 2. Jos rekisteritietoja säilytetään web-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, mutta vastuu kuuluu tällöin web-hotellille.
 3. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että paikallisille tietokoneille tallennettuja tietoja sekä tietokoneiden käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
 1. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
 1. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (linkki sivun yläosassa) mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee tehdä suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
11. EVÄSTEET
 1. Kuten useimmilla verkkosivustoilla, myös Webbiriihen sivustolla käytetään evästeitä. Eväste (englanniksi "cookie") on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa päätelaitteen (esim. tietokone/tabletti/puhelin/tv) tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla sivustolla vieraileva päätelaite ja tiettyjä päätelaitteeseen liittyviä tietoja sivuston käytöstä voidaan tunnistaa. Evästeet parantavat käyttökokemustasi sivustolla ja käyttötavat (päätelaitteet ja selaimet) auttavat sivuston kehittämisessä. Webbiriihi käyttää evästeitä kävijälaskuriin ja käyttötapojen tilastointiin. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai haittaa sen käyttöä. Voit sallia tai estää evästeiden käytön tilastointiin evästeasetuksista.

Webhotellien tietosuojaselosteita

Webbiriihen asiakkaiden verkkosivustoja on useissa webhotelleissa.
Alla linkit eniten käytettyjen hotellien tietosuojaselosteisiin.